study material
Class 8 (English Medium)
Home Revise content consists of the entire Class 8 English Medium syllabus in a fun learning method with various sounds and animations. It is as per the current syllabus and helps explain each chapter in detail. This makes the learning very easy and entertaining.
Watch Demo Videos
INDEX (Chapters we provide)

Unit – 1

 • A Time To Believe
 • Dick Whittington and his Cat
 • The Pilgrim
 • Revathi’s Musical Plants

Unit – 2

 • Vocation
 • Nature Created Man and Woman as Equals
 • The Worm
 • Three Visions for India
 • The Happy Prince

Unit – 3

 • The Plate of Gold
 • The Kite Festival
 • The Last Leaf
 • Leisure

Unit – 4

 • The Vet
 • Revolutionary Steps In Surgery
 • The Bees
 • Ramanujan
 • A Battle to Baffle
Watch Demo Videos
INDEX (Chapters we provide)

Part -1

 • Aamhi Chalvu Ha Pudhe Varsa – Geet
 • Me Chitrakar Kasa Zalo !
 • Prabhat – Kavita
 • Aapan Sare Ek
 • Ghatat Ghat Varndha Ghat
 • Aabhalachi Aamhi Lekare – Kavita
 • Natvandas Patra

Part – 2

 • Giryarohancha Aanubhav
 • Zuluk – Kavita
 • Aamhi Have Aahot Ka ?
 • Jivan Gane – Kavita
 • Shabdkosh – Sthulwachan
 • Santvani
Watch Demo Videos
INDEX (Chapters we provide)

Pehali Ekai –

 • Hraday Ka Ujala
 • Usi Se Thand Usi Se Garam
 • Gana Bajana
 • Shraddha Or Prayas
 • Suno Aur Guno
 • Aur Premchand Ji Chale Gaye
 • Hing wala
 • Kadam Milakar Chalna Hoga

Dusari Ekai –

 • Pampasar
 • Paropkar
 • Aatm Nirbharta
 • Tum Mujhe Khoon Do
 • Santwani
 • Prakrutik Saundary Se Purn Almoda
 • Sameelan Aango Ka
 • Zindagi Ka Safar
Watch Demo Videos
INDEX (Chapters we provide)

Pehali Ekai –

 • Hey Matrubhumi
 • Varis Kon ?
 • Nakhun Kyu Badhte Hai ?
 • Gaon – Shahar
 • Madhuban
 • Jara Pyaar Se Bolna Sikh Lije
 • Mere Raja Sahab
 • Purn Vishram
 • Anmol Vaani

Dusari Ekai –

 • Dharti Ka Aangan Mehake
 • Do Laghu Kathaye
 • Lakadhara Aur Vaan
 • Sauhard – Saumansya
 • Kheti Se Aayi Tabdiliya
 • Andha Yug
 • Swaraj Mera Janmsidh Aadhikar Hai
 • Mera Vidroh
 • Nahi Kuch Isse Badhkar
Watch Demo Videos
INDEX (Chapters we provide)

Pratham Ghatakh –

 • Prathna
 • Chitrpad Kosh
 • Parichayh
 • Kah , Ka , Kim ?
 • Ke Kurvanti ?
 • Dvyo Dve Dve
 • Aham Tvam
 • Shravana Bhyash
 • Bhasha Sutram -1
 • Varg Praiksha – Kruti Patrika

Ditviya Ghatakh –

 • Varn Na Sanvadh
 • Sambdh Wachkah
 • Kutr Asti ?
 • Sahaykah
 • Kim ? Kim ?
 • Kasmai ? Kasyi ?
 • Kasmat Sthanat ?
 • Sambodhanm
 • Vibhakti Mala
 • Bhasha Sutram -2

Tritiyah Ghatakh –

 • Aatmnepadiya
 • Ashvasy Swami Nishtha
 • Samanamstu Bhojnam
 • Bhasha Sutram -3

Chaturthah Ghatkah –

 • Sukti Sudha
 • Upkarsya Smaranam
 • Bhasha Sutram -4
 • Kriti Patrika – Dvitiya Satram
Watch Demo Videos
INDEX (Chapters we provide)

Pratham Ghatakh

 • Prathna
 • Chitrpad Kosh
 • Parichayh
 • Kah , Ka , Kim ?
 • Ke Kurvanti ?
 • Dvyo Dve Dve
 • Aham Tvam
 • Sankhyah
 • Shravana Bhyash
 • Bhasha Sutram -1
 • Varg Praiksha – Kruti Patrika

Ditviya Ghatakh –

 • Varn Na Sanvadh
 • Sambdh Wachkah
 • Kutr Asti ?
 • Sahaykah
 • Kim ? Kim ?
 • Kasmai ? Kasyi ?
 • Kasmat Sthanat ?
 • Sambodhanm
 • Vibhakti Mala
 • Mam Shikshika
 • Bhasha Sutram -2

Tritiyah Ghatakh –

 • Kriyapadsya Sahcharh
 • Aatmnepadiya
 • Ashvasy Swami Nishtha
 • Savand Kaushalyam
 • Aadhunik Prahelikah
 • Lekhan Kaushyalm ( Nibandhah , Aanuvadh )
 • Bhasha Sutram -3

Chaturthah Ghatkah –

 • Sama Namstu Bhojanm
 • Sukti Sudha
 • Upkarsya Smaranm
 • Rashtra Bhakti
 • Lekhan Kaushlyam – Chitr Varnam
 • Bhasha Sutram -4
 • Varn Mala – Lekhnam , Uccharanm
 • Aakar Dikrmane Dhatu Koshah
 • Aakar Dikrmane Shabd Koshah
 • Amarkosh
 • Mulya Mapanm ( Upkramah Tatha Praklpah )
 • Satrant – Praiksha – Prarupam
 • Kriti Patrika – Dvitiya Satram
Aditya Hasabnis, Class 7
Learning from the Home Revise app has been like a blessing in disguise amidst this pandemic. Home Revise not only helps me to cope up with.....
Aditya Ingale, Class 8
Studying has become so interesting with the video animations of every concept that I complete my studies faster now and have a lot of spare....
Akanksha Jadha, Class 9
Home Revise Helps the students to understand the concepts easily. No time boundaries and convenient timing makes it even better.