22
Sep

Study Skills for 21st century Student

Study Skills for 21st century StudentOne skill at a time - Just pick one area. Focus on a one skill which you need to improve invest a little each day. So that it will help you to stand in the competition of today . In the long run, you’ll find it’s worth it. Twenty-First Century students need more than just
Read more
30
Aug

Six Types of Learners

Did you know there are 6 varied types of scholars? Determining which type of learner you are can significantly boost your chances of performing better when it comes to exam time.  Acquainting oneself with their own best techniques for studying is critical for remembering information in a specific subject. Underneath are six brief explanations on the 6 sorts of scholars
Read more
22
Aug

Benefits of Learning Management Systems

LMS (Learning Management System) has completely transformed the way in which learning is imparted to students. Unlike traditional chalk and board method of teaching, e-Learning makes learning simpler, easier, and more effective it promotes active and independent learning.  The prime reason for that is that access to knowledge was never open to all. People with financial restrictions, geographical barriers or physical impediments
Read more
8
Aug

10 Tips to improve your IQ Level

Your IQ stands for Intelligence Quotient, which is a scientific rating of intelligence, derived from standardized tests that calculate problem-solving abilities, spatial imagery, general knowledge and other factors. Since there are limits based on natural intelligence levels, studies have shown that there are some practical ways to improve your knowledge. Let’s see the ways to make it happen. 1. Explore
Read more
18
Jul

How To Memorize Things Faster Than Other People

There are many times when we want to impress our teacher by learning the chapter first and answer all the questions before any other student does. Not just to impress our teacher but to score the highest marks in the class can be another reason for this. It’s an important skill to have whether, for school, work or just to
Read more
14
Jul

लहान मुलांतील कल्पनाशक्ती (Imagination) आणि सर्जनशीलता (Creativity)कशी वाढवावी ?

सर्जनशीलता म्हणजे वेगवेगळ्या कल्पना एकत्र करून काहीतरी नवीन विचार मांडणे किंवा काहीतरी वेगळी क्रिया करणे. लहान मुलांमध्ये सर्जनशीलता (Creativity) भरभरून असते. म्हणूनच त्यांना दिलेल्या चौकोनाबाहेरसुद्धा विचार करता येतो. पण बर्‍याचदा असे होते की, पालक म्हणून आपणच त्यांना चौकटीत विचार करायला भाग पाडतो. त्यामुळे आपणच त्यांची कल्पनाशक्ती (Imagination) मारून टाकत असतो. लहान मुलांसाठी कल्पनाशक्ती ही त्यांच्या मानसिक विकासासाठी अतिशय महत्त्वाची असते. त्यातूनच ते बर्‍याच मानसिक आणि भावनिक त्रासांना सामोरे जाऊ शकतात. सर्जनशील मुले ही जास्त महत्त्वाकांक्षी देखील असतात. आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी ते या सर्जनशीलतेचा चांगला उपयोग करतात. मुलांची कल्पनाशक्ती आणि सर्जनशीलता वाढवण्यासाठी काय काय करू शकता ? 1. घरातएक कोपरा असा ठेवा, जो फक्त त्यांचा आहे. तिथे वापरलेली खोकी / मोडकळीस आलेल्या वस्तू, अशा सर्व गोष्टी ठेवून द्या आणि त्यांना त्यांच्याशी काय खेळायचं ते खेळू द्या. 2.दिवसातूनथोडा वेळ हा मुलांसाठी काहीही न करण्यासाठी ठेवा. थोडा मोकळा श्वास घेता आला की मुलांना पण स्फूर्ती येते. 3.टी.व्ही. बघण्यापेक्षाजास्त वेळ पुस्तके वाचण्यात घालवा. तुम्ही जेवढे जास्त वाचाल, मुलेही तुमचं अनुकरण करून वाचायला लागतील. वेगवेगळ्या विषयांवर वाचन केल्याने अनेक नवीन कल्पना सुचतात. 4.मुलेजेव्हा खेळत असतील, तेव्हा तो वेळ फक्त त्यांचा असू द्या. शक्य असेल तर तुम्हीदेखील त्यांच्याबरोबर खेळायला बसा. तुम्ही काहीतरी नवीन बनवा म्हणजे त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. 5.रंगीत कागद आणून द्या आणि छोट्या सजावटीच्या वस्तू त्यांना करू द्या. ते जसे होतील तसे घरात लावा. तोरणं बनवा. 6.मुलांनीकेलेल्या छोट्यातल्या छोट्या वस्तूची प्रशंसा नक्कीच करा, कारण त्यामागे त्यांचे मनापासूनचे कष्ट आहेत. छोट्या छोट्या गोष्टींची प्रशंसा झाली, तरच मोठे पराक्रम करण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण होईल. आणि तरच ते सर्जनशील होतील.
Read more
11
Jul

विद्यार्थ्यांची स्मरणशक्ती वाढविण्यासाठी वापरण्यात येणारे ७ उपाय (स्ट्रेटजिज्)

पालकांपेक्षा ( प्रौढांपेक्षा ) शालेय विद्यार्थ्यांना स्मरणशक्ती जास्त आवश्यक असते. मोठे असल्याने रोजच्या जीवनामध्ये आवश्यक असलेले ज्ञान आणि वेगवेगळी कौशल्ये त्यांनी स्वप्रयत्नाने आधीच प्राप्त केलेली असतात. जरी तंत्रज्ञानासारख्या काही क्षेत्रांसाठी ज्ञानाचा आधार वेगाने बदलला जात असला तरीसुध्दा नवीन माहिती ही सर्वसाधारणपणे विशिष्ट अशा गोष्टींशी संबंधित असते ज्यामुळे आपल्या सध्याच्या  ज्ञानाचा पाया उभारला जातो. दुसरीकडे, विषयांमध्ये आवड असो अथवा नसो विविध विषयाच्या क्षेत्रांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांवर नवीन माहितीसह सतत भडिमार केला जात असतो.त्यात भर म्हणून की काय, प्रत्येक आठवड्याला त्यांनी या विषयांवर प्रभुत्त्व मिळविणे आणि त्यात प्राविण्य मिळविण्याची अपेक्षा केली जाते. यामुळेच शालेय जीवनात यश मिळविण्यासाठी परिणामकारक आणि प्रभावी स्मरणशक्ती असणे अति आवश्यक असते. विद्यार्थ्यांची अधिक कार्यक्षम आणि परिणामकारक स्मरणशक्ती विकसित करण्यासाठी खालील सात उपायांमुळे मदत होते : १. वेगवेगळ्या प्रकारच्या आराखड्यांना दिशा द्या  : दृकश्राव्य (दृश्य आणि ऐकणे) स्वरूपांमध्ये दाखविलेला मार्ग मुलांना खूप फायदेशीर असतो. या व्यतिरिक्त, त्यांना मिळालेली माहिती त्यांच्या लक्षात आहे आणि मुलांना समजली किंवा नाही हे पडताळुन पाहायचे असेल तर त्यांना सूचविलेल्या मार्गांचे पुन्हा पुन्हा स्मरण करण्यास आणि त्याचा अर्थ समजाविण्यास सांगितले जाऊ शकते. काय करणे आवश्यक आहे याची उदाहरणे देऊन समजावण्याने त्यांची स्मरणशक्ती वाढविण्यासाठी उपयोगी ठरते. २.  विद्यार्थ्यांना दिलेल्या साहित्याचे अधिक अध्ययन करण्यास शिकविणे  : नवीन मिळालेल्या माहितीचा अधिक अभ्यास करण्यासाठी त्यांना ते शिकविण्याची आवश्यकता आहे. मिळालेल्या साहित्याची एकदा तरी त्रुटीमुक्त पुनरावृत्ती करता येण्याएवढी प्रैक्टिस (अभ्यास) त्यांनी नेहमी केली पाहिजे. तथापि, त्या माहितीला पक्के करण्यासाठी एकापेक्षा अधिक त्रुटिमुक्त पुनरावृत्तींची आवश्यकता आहे. 3.  विद्यार्थ्यांना दृश्य प्रतिमा (व्हिज्युअल इमेजेस्) आणि इतर बुध्दिमत्ता विकास करण्याच्या उपायांचा उपयोग करण्यास शिकविणे : ज्या शब्दाचे काल्पनिक चित्र उभे करणे (व्हिज्युअलाइझ)सहजशक्य नाही त्या शब्दाच्या समान प्रतिशब्दाचा उपयोग करणे हा स्मरणशक्ती वाढविण्यासाठीचा अजून एक मार्ग आहे उदाहरणार्थ, डोक्याच्या मागील भाग (occipital) किंवा भित्तीय (parietal) ह्या शब्दांचे दृश्य स्वरूपात चित्र उभे करणे कठीण जाते. ज्यांचे दृश्य स्वरूपात चित्र उभे करणे सोपे असते अशा मिळत्याजुळत्या शब्दांमध्ये हे शब्द रूपांतरित केले जाऊ शकतात. अशा प्रकारे, विद्यार्थी अशा शब्दसंग्रहास लक्षात ठेवण्याच्या प्रयत्न करतात जे शब्द प्रत्यक्षात दृश्य प्रतिमांना लक्षात ठेवण्यासाठीचे सूचक असतात, जे नंतर त्या शब्दांची व्याख्या (डेफिनिशन) बनतात. ४.  विद्यार्थ्यांना खरेखुरे वाचक बनण्यास शिकवा : अल्पकालीन स्मरणशक्तीची नोंद आणि /किंवा वाचत असतानासाठी लागणारी स्मरणशक्ती वाढविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी एखादे प्रकरण वाचताना शब्दांना अधोरेखित, ठळक करणे किंवा पुस्तकाच्या बाजूला असलेल्या जागेत ते शब्द लिहून ठेवावे. त्यानंतर ते पुन्हा मागे जाऊन अधोरेखित, ठळक केलेले किंवा मोकळ्या जागेत काय लिहिले आहे ते वाचू शकतात. या माहितीला दीर्घकालीन स्मरणशक्तीमध्ये संघटित करण्यासाठी सुरूवातीचा आराखडा तयार करावा किंवा त्याचे रेखीव संघटन (ग्राफिक ऑर्गनायझर) करावे. ५.
Read more