Our Home Revise content consists of the entire 7th standard Marathi Medium syllabus in a fun learning method with various sounds and animations. It is as per the current syllabus and helps explain each chapter in detail. This makes the learning very easy and entertaining.

WHY HOME REVISE?

WATCH DEMO VIDEOS

INDEX WE PROVIDE

 • SCIENCE
 • HISTORY
 • GEOGRAPHY
 • MATHEMATICS
 • MARATHI
 • HINDI
 • ENGLISH
 • CIVICS
 • Ajiv Shrusti – Anukulan va Vargikaran
 • Vanaspati –  Rachna va Karye
 • Naisargik Sansadananche Gunadarme
 • Sajivantil Poshan
 • Annapadartanchi Surksha
 • Bhovtik Rashinche Mapan
 • gati,Bal va Karya
 • Stitik Vidyut
 • Ushanta
 • Apatti Vavastapan
 • Peshirachna Aani Suksmajiv
 • Manvi Stayu Aani Pachansanvsta
 • Badal – Bhautik Va Rasaynik
 • Muladravye , Sanyuge Aani Mishrane
 • Padarta Apalya Vapratil
 • Naisargik Sadhan Sampati
 • Prakashache Parinam
 • Dwani – Dwanichi Nirmiti
 • Chumbakiy kshetrache Gunadarma
 • Tarakanchya Duniyet
 • Itihasachi Sadane
 • Shivpurvakalin Bharat
 • Darmik Samanvay
 • Shivpurvakalin Maharashtra
 • Swarajja Stapna
 • Mughalansghi Sangarsha
 • Swarajyacha Karbhar
 • Adarsha Rajyakarta
 • Marathyancha Swatantra Sangram
 • Maratyancha Satteccha Vistar
 • RatraRakshak Marathe
 • Samrajyachi Vatchal
 • Maharashtratil Samaj Jivan
 • Rutu Nirmiti
 • Surya , Pruthvi ani Chandra
 • Bharti Ohati
 • Havecha Dab
 • Vare
 • Naisargik Pradesh
 • Mruda
 • Rutu Nirmiti – Bhag 2
 • Krushi
 • Manvi Wasti
 • Sammoccha Resha Nakasha Ani Bhurupe

Mathematics Part I

 • Bhaumitik Rachna
 • Purnaka Sankyancha Gunakar va bhagakar
 • Masavi-Lasavi
 • Kon Va KOnachya Jodya
 • Parimey Sankya Va Tyavaril Kriya
 • Gatanka
 • Jod Stambalek
 • Baijik Rashi Va Tyavaril Kriya
 • Chaukon

Mathematics Part II

 •  Samapraman Aani Vyastapraman
 • Bank Va Saralvyaj
 • Vartul
 • Parimiti Va Kshetrafal
 • Patagorsacha Siddanat
 • Baijik Sutre- Varga Vistar
 • Sankhiki

Part -1

 • Jay Jay Maharashtra Majha – Geet
 • Swapne Viknara Manus
 • Todani
 • Shravan Maas – Kavita
 • Bhandhyan Chya Duniyet

Part - 2

 • Thoran chi Olakh
 • Majhi Marathi – Kavita
 • Gachak Aandhari
 • Natya Baherch Naat
 • Gomu Maherla Jate – Geet

Part - 3

 • Bali Bet
 • Salam Namste
 • Aanaam Vira – Kavita
 • Kavite Chi Olakh
 • Ase Jagave – Kavita

Part - 4

 • Kolin
 • Themb Aaj Ha Panyacha – Kavita
 • Wadni Kaval Gheta …
 • Dhonda
 • Vichar Dhan
 • Santwani

Pahali Ikai

 • Vachan Mela
 • Fool Aur Kante
 • Dadi Maa Ka Parivar
 • Dehad Aur Shahar
 • Bandar Ka Dhanda
 • Pruthvi Se Agni Tak
 • Jaha Chah Vaha Raha
 • Jivan Nahi Mara Karta Hai

Dusari Ikai

 • Asaptal
 • Beti Yug
 • Doh Laghukathaye
 • Shabda Sampada
 • Basant Geet
 • Chanda Mama ki Jai
 • Rahasahya
 • Hum Chalte Seena Tanke

Unit One

 • It’s a small world..
 • Warm up with Tara and Friends
 • Little Girls Wiser than Old People
 • Journey to the West
 • Children are going to school
 • In a Class of their own!

Unit Two

 •  We shall overcome ..
 • Two Fables
 • Teeny-tiny
 • Putting together a Class Magazine
 • Windy Lines
 • Great scientists have a questioning mind

Unit Three

 •  Sleep , Baby , Sleep !
 • The Welcome
 • News Analysis
 • Please don’t read this poem !
 • The Red-headed League

Unit Four

 • Double Standards
 • Baby Pangolin’s Night Out
 • Chasing the Sea Monste
 • A Parody
 • From The Selfish Gian
 • Aplya Savidanachi Olakh
 • Savvidanachi Uddeshika
 • Savvidanachi Vaishiste
 • Mulbhut Hakka Bhag -1
 • Mulbhut Hakka Bhag -2
 • Margdarshak Tatwe Ani Mulbhut Kartyave

SUCCESS STORIES

ENTER YOUR DETAILS TO KNOW MORE

Enter your Details

Download The App

GIVE US A CALL ON:

+91 8080972972