9 th Standard Marathi Medium Maharashtra State Board

Our Home Revise content consists of the entire 9 th standard syllabus in a fun learning method with various sounds and animations. It is as per the current syllabus and helps explain each chapter in detail. This makes the learning very easy and entertaining.

Demo Videos

Index We Provide – Science

 • गतीचे नियम
 • कार्य आणि ऊर्जा
 • धाराविद्युत
 • द्रव्याचे मोजमाप
 • आम्ल आम्लारी व क्षार

 • वनस्पतीचे वर्गीकरण
 • उपयुक्त व उपद्रवी सूक्ष्मजीव
 • पर्यावरणीय व्यवस्थापन
 • माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान : प्रेअगतिची नवी दिशा

 • प्रकाशाचे परावर्तन
 • ध्वनीचा अभ्यास
 • कार्बन : एक महत्त्वाचे
 • पदार्थ आपल्या वापरातील

 •  सजीवांमधील जीवनप्रक्रियाe
 • आनुवंशिकता व परिवर्तन
 • जैवतंत्रज्ञानाची ओळख
 • अवकाश निरीक्षण : दुर्बिणी

Index We Provide -History

 •  इतिहासाची साधने
 • भारत : १९६० नंतरच्या घडामोडी
 • भारतापुढील अंतर्गत आव्हाने
 • आर्थिक विकास
 • शैक्षणिक वाटचाल

 •  महिला व अन्य दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण
 • विज्ञान व तंत्रज्ञान
 • उद्योग व व्यापार
 • बदलते जीवन : भाग १
 • बदलते जीवन : भाग २

Index We Provide – Civics

 • महायुधोत्तर राजकीय घडामोडी
 • भारताचा परराष्ट्र धोरणाची वाटचाल
 • भारताची सुरक्षा व्यवस्था
 • सयुंक्त राष्ट्रे
 • भारत व अन्य देश
 • आंतरराष्ट्रीय समस्या

Index We Provide – Geography

 • वितरणाचे नकाशे
 • अंतर्गत हालचाली
 • बाह्यप्रक्रिया भाग – १
 • बाह्यप्रक्रिया भाग – २
 • वृष्टी
 • सागरजालाचे गुणधर्म

 •  आंतर्राष्ट्रीय वाररेषा
 • अर्थशास्त्रीय परिचय
 • व्यापार
 • नागरीकरण
 • वाहतूक व संदेशवहन
 • पर्यटन

Index We Provide – Hindi (Composite ) – 50 Marks

पहली इकाई

 • नदी का पुकार
 • झुमका
 • निज भाषा (पठनार्थ)
 • मान जा मेरे मन
 •  किताबे कुछ कहना चाहती है
 • ‘इत्यादी’ कि आत्मकहानी (पठनार्थ)
 • छोटा जादूगर
 • जिंदगी की बडी जरुरत है हार

दुसरी इकाई

 • गागर में सागर
 • मैं बरतन मांजूगा
 • ग्रामदेवता (पठनार्थ)
 • साहित्य की निष्कपट विधा हॆ डायरी
 • उम्मीद
 • सागर और मेघ
 • लघुकथाए (पठनार्थ)
 • झंडा ऊंचा सदा रहेगा

Index We Provide – Hindi ( Entire ) 100 Marks

पहली इकाई

 • चांदनी रात
 • बिल्ली का बिलंगूड़ा
 • कबीर (पूरक पठन)
 • किताबे
 • जुलिया
 • ए सखी ! (पूरक पठन)
 • डॉक्टर का अपहरण
 • वीरभूमी पार कुछ दिन
 • वरदान मांगूगा नहीं
 • रात का चौकीदार (पूरक पठन)
 • निर्मणो के पावन युग में

दुसरी इकाई

 • कह कविराय
 • जंगल (पूरक पठन)
 • इनाम
 • सिंधू का जल
 • अतीत की मित्र
 • निसर्ग वैभव (पूरक पठन)
 • शिष्टाचार
 • उडान

Index We Provide – Sanskrit ( Composite ) 50 Marks

रम्यसंस्कृतम

 • किं कृत्वा ? किं कर्तुम ?
 • वर्णांना साहचर्यम |
 • किं करवाणी ?
 • किं कुर्यात ? किं भवेत ?
 • क्रियापद किं कथयती ? – १
 • क : कृत्वान ? का कृतवती ?
 • उपपदविभक्त्य :
 • सडख्याविशेषणांनी – १
 • सडख्याविशेषणांनी – २
 • क्रियापदं किं कथयती ? – २
 • केन कृतम ?
 • विशेषणम |

प्रथम सत्रम

 • सुष्ठु गृहीत : चौर : | (गद्यम)
 • अव्ययमाला (पद्यम)
 •  किं मिथ्या ? किं वास्तवम ? (संवाद )
 • विध्यर्थमला (पद्यम)
 • वीरवनिता विश्पला | (गद्यम )
 • पिनकोड प्रवर्तक : महान संस्कृतज्ञम | (गद्यम)

द्वितीय सत्रम

 • सूक्तिसुधा | (पद्यम)
 • मनस : स्वछता | (गद्यम)
 • अमरकोष : | (संवाद)
 • काव्य शास्त्र विनोद : | (पद्यम)
 • मनोरजस्य फलम | (गद्यम)

सुगमसंस्कृतम |

 • सडख्या : |
 • चित्रपदकोष : |
 • समय : |

भाषासूत्रम

  •  नामानि |
  •  सर्वनामानि |
  • धातुसाधित – अव्ययानि |
  • लोट्लाकार : |
  • विधीलिडलकार : |
  • समासा |
  • नामानि |
  • सर्वनामानि
  • क्रियापदानि | (धातूंना द्वितीय: समूह:  )
  • कर्मवाच्य क्रियापदम
  • विभक्तितत्पुरुषसमास : |
  • लूटलकार : |
  • कर्मधारयसमास : |
  • भूत – धातू विशेषणानि |

Index We Provide – Sanskrit ( Entire) 100 Marks

रम्यसंस्कृतम

 • किं कृत्वा ? किं कर्तुम ?
 • वर्णांना साहचर्यम |
 • किं करवाणी ?
 • किं कुर्यात ? किं भवेत ?
 • क्रियापद किं कथयती ? – १
 • क : कृत्वान ? का कृतवती ?
 • उपपदविभक्त्य :
 • सडख्याविशेषणांनी – १
 • सडख्याविशेषणांनी – २
 • क्रियापदं किं कथयती ? – २
 • केन कृतम ?
 • विशेषणम |

प्रथम सत्रम

 • सुष्ठु गृहीत : चौर : | (गद्यम)
 • अव्ययमाला (पद्यम)
 • धन्यो तौ दातृयाचको (गद्यम)
 • विध्यर्थमला (पद्यम)
 •  किं मिथ्या ? किं वास्तवम ? ( संवाद: )
 • वीरवनिता विश्पला | (गद्यम )
 • योगमाला (पद्यम )
 • पिनकोड प्रवर्तक : महान संस्कृतज्ञम | (गद्यम)
  • लेखनकौशलम – १ |
  • लेखनकौशलम – २ |

द्वितीय सत्रम

 • सूक्तिसुधा | (पद्यम)
 • पितृभक्त : नचिकेता : | (गद्यम)
 • मनस : स्वछता | (गद्यम)
 • अमरकोष : | (संवाद)
 • सरमाया : शीलम | (पद्यम)
 • काव्य शास्त्र विनोद : | (पद्यम)
 • मनोरजस्य फलम | (गद्यम)
 • स्वगतं तपोधनाया : | (सवांद)
  • लेखनकौशलम – ३ |

सुगमसंस्कृतम |

 • सडख्या : |
 • चित्रपदकोष : |
 • समय : |

भाषासूत्रम

  •  नामानि |
  •  सर्वनामानि |
  • धातुसाधित – अव्ययानि |
  • लोट्लाकार : |
  • विधीलिडलकार : |
  • समासा |
  • नामानि |
  • सर्वनामानि
  • क्रियापदानि | (धातूंना द्वितीय: समूह:  )
  • कर्मवाच्य क्रियापदम
  • विभक्तितत्पुरुषसमास : |
  • लूटलकार : |
  • कर्मधारयसमास : |
  • भूत – धातू विशेषणानि |

Index We Provide – Marathi

भाग १

 • वंद्य ‘वंदे मातरम’ (गीत )
 • संतवाणी
  •    जैसा वृक्ष नेणे
  •    धरिला पंढरीचा चोर
 •  कीर्ती कठीयाचा दृष्टांत
 • नात्यांची घट्ट वीण
 • एक होती समई
 •  हास्यचित्रांतील मुलं (स्थूलवाचन)

भाग २

 •  या झोपडीत माझ्या (कविता)
 • दुपार
 • अभियंत्यांचे दैवत – डॉक्टर विश्वेश्वरय्या
 • मी वाचतोय (कविता)
 • यंत्रांनी केलं बंड
 • इंग्लंडचा हिवाळा (स्थूलवाचन)

भाग ३

 •  मातीची सावली
 •  महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काय (पोवाडा)
 •  थोडं ‘आ ‘ भारनियमन करूया
 •  आदर्शवादी मुळगावकर
 •  निरोप (कविता)
 •  ‘बिग ५ ‘ च्या सहवासात (स्थूलवाचन)

भाग ४

 • वनवासी (कविता)
 • ऑलिंपिक वर्तुळाचा गोफ
 • हसरे दुःख
 • प्रीतम
 • आपुले जगणे …आपुली ओळख ! (कविता)
 •  विश्वकोश (स्थूलवाचन)

Index We Provide – Mathematics

Mathematics Part – I

 • Sets
 • Real Numbers
 • Polynomials
 • Ration and Proportion
 • Linear Equations In Two Variable
 • Financial Planning
 • Statistics

Mathematics Part – II

 • Basic Concepts in Geometry
 •  Parallel Lines
 •  Triangles
 •  Constructions of Triangles
 •  Quadrilaterals
 •  Circle
 •  Co-ordinate Geometry
 •  Trigonometry
 • Surface Area and Volume

Index We Provide – English

Unit One :

 • Walk a little slower
 • The Fun they Had
 • ‘Hope’ is the thing with feathers –
 • The Story of Tea
 • The Necklace

Unit Two :

 • Comparisons
 • Helen Keller and Anne Sullivan
 • Mark Twain
 • Please Listen!
 • A Play

Unit Three :

 • Coromandel Fishers
 • The Fall of Troy
 • To a Butterfly
 • Think Before You Speak!
 • Great Scientists

Unit Four :

 • What is success?
 • Reading Works of Art
 • Silver
 • The Tempest
 • The Last Lesson

Our Features

Difficult Words In The Content Are Explained
Each & Every Sum From Textbook Is Solved
Question Answers Of Each Chapter Is Given

Interactive Objective Test On Every Lesson Is Given

100% (Word to word) Mapped With Textbook
New Syllabus Updation Is Free of Cost

Call For Free Sample CD 8080972972